Značka
 MAKITA
 Bosch Profi
 Bosch Hobby
 Bosch Záhrada
 Dolmar
 Gardena
 Proxxon Industrial
 KNIPEX
 Kärcher
 Viking
 Stihl
 Fiskars
 Dremel
 Heron
 Norton Clipper
 CMT
 Wiha
 Pro Titanium Guss
 Festool
 Extol
 Skil
Cena do: EUR
 
Telefonické objednávky
0948 430 550, 02/659 35 854
Po-Pia: 08:00 - 18:00, So: 08:00 - 12:00
košík je prázdny
Ceny sú platné len pri nákupe cez internet.

Splátkový systém

Možnosť nákupu tovaru na splátky prostredníctvom: 

Registrácia

Korekným vyplnením následného formulára sa zaevidujete do zoznamu čakateľov o partnerstvo s našou firmou. Následne po zaregistrovaní a prekontrolovaní Vami zadaných údajov Vám na zadanú e-mailovú adresu zašleme vyrozumenie ohľadom Vašej registrácie. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie o užívateľovi
Prihlasovacie údaje
0%
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia HQ Tools, spol. s r. o., Hviezdoslavova 41, 900 31  Stupava, IČO: 36833622

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky,  dáva súhlas so spracovaním osobných údajov  a potvrdzuje tým, že se zoznámil/a s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

Uvedené ceny platia pri nákupe tovaru cez internet. Na tieto ceny sa neposkytujú ďalšie zľavy.
 
Objednávka nebude vydodaná v prípade, ak zákaník nebude opakovane dostihnuteľný na nim uvedenom telefónnom   čísle alebo e-maile.
  

Dodací termín je v závislosti od skladu už od 24 hodín pracovného dňa. Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové doklady, záručný list, návod na použitie a tlačivo zaznamenávajúce obsah dodávky. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak.  Počas sviatkov sa doba dodania môže predĺžiť v závislosti od zásob na centrálnom sklade.
Objednávky sa vybavujú v pracovné dni od 8:00 hod do 16:00 hod. 

Tovar dodávame v rámci Slovenska.

Objednaný tovar dopravujeme až k Vám prepravnou službou UPS  alebo zasielame na Vami zadanú poštu, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v pracovnej dobe na našej predajni v Stupave.
Prepravné kuriérom UPS je 4,50 Eur s DPH alebo poštovné 4,50 Eur s DPH - ak to nie je uvedené inak.

Platba za tovar je možná:
- dobierkou, t. j. v hotovosti na pošte alebo kuriérovi pri preberaní zásielky
- platbou vopred na účet prevádzkovateľa (mailom dodatočne obdržíte predfaktúru s potrebnými údajmi)
  Zásielka bude expedovaná až po pripísaní peňažnej sumy na účet prevádzkovateľa.
- splátkovým systémom Quatro (zákazník musí byť pri spísaní zlmuvy osobne na predajni)
- v hotovosti pri osobnom odbere v sídle spoločnosti
- Cardpay, Tatrapay

Záruky, reklamácie, vrátenie tovaru

Na dodaný tovar poskytujeme záruku podľa obchodného zákonníka (Bosch viď. nižšie). Záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Záruka sa netýka vád spôsobených nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamácie sa uplatňujú písomne. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť  na náklady zákazníka na nami určené miesto v  SR. Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar  dopravíme na Vašu adresu v SR na naše  náklady.

Zákazník je povinný reklamovaný výrobok vyzdvihnúť/prevziať do jedného mesiaca po termíne vybavenia reklamácie alebo po oznámení. Po uplynutí tejto lehoty sme oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie výrobku. V prípade, ak si zákazník výrobok nevyzdvihne v lehote šiestich mesiacov od doby, kedy bol povinný si výrobok vyzdvihnúť, sme oprávnený výrobok predať. V prípade, ak hodnota výrobku presahuje 100 €, oznámime kupujúcemu svoj úmysel výrobok predať a poskytneme zákazníkovi lehotu 30 dní odo dňa odoslania oznámenia do vyzdvihnutia výrobku. Po uplynutí tejto lehoty výrobok predáme a z výťažku uhradíme náklady, ktoré nám vznikli s uskladnením a predajom výrobku.

--------------------------------------------------------------------

ZÁRUKA BOSCH
(Stav k 1. 9. 2004)
Každé elektrické ručné náradie Bosch, pneumatické náradie a meracie prístroje sa dôsledne
kontrolujú a testujú a podliehajú prísnej kontrole kvality podľa štandardov Bosch.
Bosch preto poskytuje záruku na elektrické ručné náradie, pneumatické náradie a meracie
prístroje Bosch. Nároky kupujúceho na odstránenie porúch, vyplývajúce z kúpnej zmluvy s
predávajúcim, ako i zákonné práva, nie sú touto zárukou obmedzené.
Na toto náradie poskytujeme záruku v súlade s nasledujúcimi podmienkami:
1. Záruku poskytujeme pri dodržaní nasledujúcich pravidiel (č. 2 – 7) bezplatným
odstránením poruchy na náradí, dokázateľne spôsobenou v rámci platnosti záručnej
lehoty chybou materiálu, alebo nedodržaním technologického postupu výroby.
2. Záručná lehota je 24 mesiacov, pri profesionálnom alebo priemyslovom využívaní
alebo zodpovedajúcom zaťažení náradia platí záruka 12 mesiacov. Záruka začína
plynúť dňom predaja výrobku prvému koncovému odberateľovi. Rozhodujúci je dátum
na originálnom doklade o nákupe.
Pri všetkých typoch profesionálneho ( modrého) elektrického ručného náradia a
meracích prístrojov (s výnimkou vysokofrekvenčného náradia, priemyslových
akumulátorových skrutkovačov a pneumatického náradia), zakúpených počínajúc
dňom 1. 9. 2004, sa záručná lehota predlžuje na 36 mesiacov, ak kupujúci toto náradie
v priebehu 4 týždňov od dátumu zakúpenia zaregistruje. Toto predĺženie záruky sa
nevzťahuje na akumulátory a nabíjačky, ani na dodávané príslušenstvo. Registrácia
sa môže uskutočniť iba cez internet na adrese www.bosch-pt.com/warranty. Ako
potvrdenie platí doklad o registrácii, ktorý sa musí ihneď vytlačiť, ako aj originál
dokladu o kúpe, potvrdzujúci dátum zakúpenia. Registrácia je možná iba v prípade
vyhlásenia súhlasu kupujúceho s archiváciou ním uvedených údajov.
3. Záruka sa nevzťahuje:
- na diely, podliehajúce opotrebovaniu používaním alebo inému prirodzenému
opotrebovaniu, ako aj na chyby náradia, spôsobené opotrebovaním z používania,
alebo iným prirodzeným opotrebovaním.
- na chyby náradia, spôsobené nedodržaním pokynov na používanie, používaním
v rozpore s účelom využitia, abnormálnymi podmienkami prostredia, neprimeranými
podmienkami prevádzky, preťažením, alebo chybnou údržbou alebo ošetrovaním.
2
- na chyby náradia, spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných
dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi Bosch.
- na náradie, na ktorom boli vykonané zmeny alebo úpravy.
- na nepatrné odchýlky požadovanej akosti, ktoré sú pre hodnotu a úžitkové
vlastnosti nosti náradia nepodstatné.
4. Odstránenie nami uznaných chýb, spadajúcich do rozsahu povinností vyplývajúcich z
podmienok záruky, sa po našom rozhodnutí uskutočňuje bezplatnou opravou náradia,
alebo výmenou za nové náradie rovnakého typu (resp. za nasledujúci model).
Vymenené náradie, alebo časti, sa stávajú naším majetkom.
5. Nároky, vyplývajúce zo záruky, sa musia uplatniť v priebehu platnosti záručnej lehoty.
Na to je potrebné chybné náradie spolu s originálnym dokladom o nákupe, ktorý musí
obsahovať údaj o dátume kúpy a typové označenie výrobku, odovzdať, alebo odoslať v
nerozobratom stave špecializovanému predajcovi, alebo autorizovanému servisnému
stredisku, uvedenému v návode na používanie. Pri uplatňovaní 36-mesačnej záručnej
lehoty na základe vyššie uvedenej registrácie sa musí taktiež predložiť doklad o
registrácii. Čiastočne alebo úplne rozobraté náradie sa nemôže odovzdať alebo
odoslať ako záručný prípad. Ak kupujúci odosiela náradie predajcovi alebo
autorizovanému servisnému stredisku poštou, náklady, spojené s prepravou a riziko
prepravy znáša kupujúci.
6. Na ostatné nároky, okrem práva na odstránenie porúch náradia, vyplývajúceho zo
záručných podmienok, sa naša záruka nevzťahuje.
7. Záručné úkony nemajú vplyv na predĺženie alebo obnovenie záručnej lehoty.
Vyššie uvedené záruky platia pre náradie zakúpené a používané v Európe.
Na túto záruku sa vzťahuje nemecké právo s vylúčením Dohody spojených národov o
dohodách o medzinárodnom nákupe tovaru (CISG).
ROBERT BOSCH GMBH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland
-------------------------------------------------------------------------------------
 

Reklamácia poškodeného balíka:
Naše zásielky sú vždy prelepované originálnou páskou HQ Tools (iné zásielky - okrem obálok, prosim, nepreberať, alebo preberať s výhradou a zapisať to ihneď vodičovi do prepravného listu). Ďalej prosím o kontrolu počtu prepravovaných kusov, t.j. pokiaľ máte na prepravnom liste uvedené napr. 3 ks, nie je možné, aby ste prevzali iný počet.
V prípade, že je balík očividne poškodený už pri preberaní tovaru, taktiež ihneď do prepravného listu za prítomnosti vodiča zapísať "poškodená zásielka". Pokiaľ tak neurobíte, nie je možnosť túto zásielku reklamovať.

Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (viď. formulár "Odstupenie od zmluvy HQ" dostupný na podstránke "Obchodné podmienky"). Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu. 
Tovar je potrebné doručiť  na náklady zákazníka na nami určené miesto v  SR.

Samotný tovar  ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry. 

Viď. formulár  "POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY" dostupný na podstránke "Obchodné podmienky".

Neplatí pre náhradné diely.

Alternatívne riešenie sporov  (zákon 391/2015)
V prípade, že kupujúci  nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci  právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci  je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: 1.) ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; 2.)ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť tu môže podať kupujúči žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzovateľ internetového obchodu www.profinaradie.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcu. Tieto informácie sa riadia zákonom:
zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať listom doručeným do sídla spoločnosti.
V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia budú tieto údaje zlikvidované.
Pri každom tovare je uvedená cena vrátane DPH.

Obrázky produktov sú ilustračné. Technické zmeny a omyly vyhradene.

Obchodné podmienky platia podľa aktuálneho obchodného zákona.

Súhlasím s obchodnými podmienkami


Bosch Profi Leták 01-04/2017:

Makita Leták 01-03/2017:

Dolmar Leták od 09/2016:

Katalóg príslušenstva Makita 2015/2016:


Potrebujete pomoc?
Infocentrum

0948 430 550, 02/659 35 854

Po-Pia od 08:00 do 18:00, So od 08:00 do 12:00
Email: info@profinaradie.sk

2009 © Profi-Náradie e-shop. Všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len v súlade s obchodnými podmienkami spoločnosti.