Splátkový systém

AnchorQuatro

Suma musí byť minimálne 100 Eur.

 1. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka. Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €. Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady "Potrebné doklady".
 2. Vyplňte všetky povinné polia v košíku. Zvoľte si spôsob platby cez Quatro a dajte objednávku v eshope odoslať.
 3. Po odoslaní objednávky je potrebné kliknúť na logo "Quatro" - otvorí sa Vám nová stránka - pokračovanie Žiadosti o nákup tovaru na splátky cez Quatro.
 4. V žiadosti o nákup tovaru na splátky je potrebné vyplniť všetky povinné polia, ktoré sú orámované červeným.
  1. krok: Zadáte svoje rodné číslo.
  2. krok: V časti "Možnosti splácania" si zvolíte výšku akontácie a počet splátok. Kliknite na "Prepočítaj" a skontrolujte si, či Vám vyhovuje akontácia a výška splátky. Možnosti splácania môžete meniť. Ak Vám výška akontácie a výška splátky vyhovuje, prejdite ďalej.
  3. krok: Následne vyplníte svoje osobné a kontaktné údaje, údaje o zamestnávateľovi a finančnej situácii. Pred odoslaním žiadosti máte možnosť si v súhrne žiadosti skontrolovať, či všetky údaje boli zadané správne. Ak nájdete nejakú chybu je potrebné ju opraviť a vrátiť sa na požadovaný krok cez tlačidlo "Spať".
  4. krok: Pri potrebných dokladoch nájdete informáciu, aké doklady budete potrebovať k schváleniu Vášho nákupu. Máte možnosť priložiť naskenované doklady priamo pri žiadosti alebo tak budete môcť urobiť neskôr, keď na to budete vyzvaný. Žiadosť je potrebné zaslať na schvaľovanie cez tlačidlo "Odoslať".
 5. Schvaľovanie prebieha rýchlo a online. Do pár minút budete informovaný o výsledku schválenia prostredníctvom SMS resp. e-mailu, ktoré ste uviedli v žiadosti.
 6. Po schválení žiadosti budete vyzvaný na prihlásenie sa do MOJEJ ZÓNY, kde bude prebiehať podpis zmluvy online. Všetky potrebné kroky nájdete po prihlásení.
 7. Tovar Vám bude doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke podľa doby dodania, ktorú uvádza e-shop.

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV pre klientov spoločnosti VÚB, a. s., ich zástupcov a zmluvných partnerov“.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Klientovi, ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť VÚB, a. s., spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tento dokument je pre klienta k dispozícii na http://www.quatro.sk/dokumenty-na-stiahnutie-klient

Aké doklady budete k nákupu na splátky potrebovať?

Zamestnanec

 • kópia občianskeho preukazu (z oboch strán)*

Živnostník

 • kópia občianskeho preukazu (z oboch strán) a doklad potvrdzujúci výšku príjmu:
 • + daňové  priznanie k DZP (FO-typ B- strany 1,3,8,10) a detail potvrdenia z portálu FS podpísané klientom
 • +  doklad o zaplatení dane

 ALEBO

 • potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane vystavené finančnou správou 
 • + doklad potvrdzujúci príjem/obrat za obdobie nepokryté  daňovým priznaním:
 •       - predbežná účtovná závierka alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace

Starobný a invalidný dôchodca

 •  kópia občianskeho preukazu (z oboch strán) *

Výsluhový dôchodca

 • kópia občianskeho preukazu (z oboch strán) a doklad potvrdzujúci výšku príjmu (rozhodnutie – výmer o priznaní, zvýšení resp. znížení dôchodku

 ALEBO

 • kópiu výpisu z účtu za posledný mesiac, ktorá obsahuje príjmy a výdavky

 ALEBO

 • potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku).

* Pri posudzovaní klienta má Spoločnosť právo vyžiadať si aj ďalšie doklady. Pri nákupe nad 5 000 € je každý klient posudzovaný individuálne.